Välkommen till Anjac
Kalkyler, anbud, ändrings- och tilläggsarbeten, 
kund- och leverantörsfakturor, timmar, budget/slutlägesprognos, uppföljning, dokument, etc, etc? Handen på hjärtat som entreprenör – känner du att du har daglig kontroll över din löpande projektverksamhet?

Entreprenadverksamhet är komplex och ofta svår att överblicka, och därmed också svår att styra. Vad hjälper det att veta hur projektet gått 5-6 veckor efter avslut? Och varför blir det ALLTID diskussion om vad som ingår, respektive inte ingår, i slutet av ett projekt? Och varför är det alltid du själv som måste pruta på priset i slutändan?

Mot bakgrund av ovanstående – Skulle du vilja ha samma möjligheter att styra, kontrollera och följa upp verksamheten som t ex NCC och Skanska har?”  Det är faktiskt fullt möjligt, och kanske inte så långt borta som du tror. Kontakta oss, så berättar vi mer.

 

Logga in